Monday, December 15, 2008

Letter From Ministry of Health Malaysia Regarding Alternative Medicine in Malaysia

The No objection letter from Ministry of Health regarding our Organization

Kementerian Kesihatan Malaysia
(MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA )
Jalan Cenderasari, Kuala Lumpur

RefNo: KKM-82/13/10 bhg.2
Tarikh: 24 September 1986

Kepada
Cik Nik Ashiah bt Nik Daud
Setiausaha
The Faculty of Homeopathy Malaysia
No.11, Bangunan Tabung haji,
15000 Kota Bharu, Kelantan.

Puan,
Kedudukan Institusi Perubatan Homeopathy

Saya merujuk surat puan FHM/5/86 bertarikh 20hb Sept.,1986

2. Saya tidak ada halangan atas cadangan The Malaysian Faculty of Homeopathy dengan syarat amalan-amalan yang dijalankan mematohi Seksyen 34 Akta Perubatan 1971.

Saya yang menjalankan perintah

Tan Sri Datuk (Dr) Abdul Khalid bin Sahan
Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia

Please Note:
After 25 years of struggles, homeopathy has been recognized by Ministry of Health Malaysia in year 2000. Thanks to Chua Jui Meng, Minister of Health

No comments: